Toppaktiviteter i Karlstadi

På norra stranden av Europas största sötvattensjö garanterar Karlstad en matupplevelse för kulturälsklingar. Några monster av svenskt hantverk och skrivande hade kopplingar till Karlstad, som målaren Lars Lerin eller artonhundratalets författare Gustaf Fröding. Gå längre och du kommer att befinna dig i Mårbacka, ungdomshemmet för Selma Lagerlöf som var den främsta damen som vann Nobelpriset för att skriva. Hitta den på Karlstad nyheter.

Runt omkring kan du undersöka Klarälvens stränder och vattendraget som förknippar bäcken med Vänern. Det finns underbara parker som Mariebergsskogen, med trevlig tid för barnen på sommaren och skridskoåkning på vintern, och en mängd olika historiska centra att se upp med i ett par timmar. Även Vänern är självklart målet för din båttur, tvätt, fiske och övning i den bländande utsikten runt kusten.

1. Sandgrund Lars Lerin
Sandsgrund, den tidigare anmärkningsvärda dansklubben nära Klarälven, är för närvarande en uppvisning för kanske Sveriges mest uppskattade hantverkare. Lars Lerin är en superstjärna i Sverige, och mest populär för sina märkliga akvarellscener, som är superstjärnan här. Han har likaså gjort ett namn för att vara en orolig upptäcktsresande och det finns akvareller, oljedukar, teckningar, kompositioner och foton skapade i avlägsna områden på planeten, från Sibirien till Iran och Antarktis. Utställningshallen är en recension av Lerins kallelse och har det största sortimentet av hans verk.

2. Vrmlands . Galleri
Som regionens huvudstad är Karlstad hem för Värmlandsmuseet, som avslöjar den här sidan av Sveriges upplevelser och kultur. Galleriet har butiker på över 40 000 kuriosa, samt 9 000 show-stoppers och upp till ett stort antal bilder.
I skrivande stund 2017 stängs den minnesvärda utställningen kort. Men trots allt är Cyrillushuset en grundläggande del. Den här korridoren från 1920-talet var planerad som en kinesisk fristad och stoltserar med ett otroligt sortiment av utställningshallshantverk. Det finns verk av Chagall och Miró bland verk av svenska hantverkare, till exempel Lerin, Anders Zorn och Lena Cronkvist, som går tillbaka till 1700-talet fram till våra dagar. Galleriet har likaså oavbrutna föreställningar om olika ämnen: 2017 handlade den grundläggande presentationen om barnjournalisterna Inge och Lasse Sandberg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

General

The “Sorted Men’s Magazine” from Chivalry Men Magazine showcases the art of refinement.

The attentive reader will find a treasure in the pages of Chivalry Men magazine called “sorted mens magazine.” This unique journal commands attention as a haven of sophistication, catering to contemporary gentlemen’s sophisticated tastes and intellectual curiosities seeking the peak of achievement and elegance. A Tale of Refined Excellence in Sorted Men’s Magazine Men seeking […]

Read More
General

The Haitchconvey Expert Service: The Secret to Successful Commercial Property Purchases

When buying commercial real estate, navigating the complicated web of legal, financial, and regulatory obligations can be challenging. That’s when your dependable partner, Haitchconvey, a reputable property Conveyancing Melbourne agency, steps in. Haitchconvey unlocks the potential of commercial property transactions with their knowledge and dedication to quality. Let’s investigate how their assistance might be beneficial. […]

Read More
General

The Proper Way to Hone a Knife

Using a knife that is dull can be both annoying and perhaps dangerous. On the other hand, if you’ve never done it before, sharpening a knife can be a little daunting, that is why you need to click here. The process of sharpening your knife can be broken down into the following steps: Pick the […]

Read More