Toppaktiviteter i Karlstadi

På norra stranden av Europas största sötvattensjö garanterar Karlstad en matupplevelse för kulturälsklingar. Några monster av svenskt hantverk och skrivande hade kopplingar till Karlstad, som målaren Lars Lerin eller artonhundratalets författare Gustaf Fröding. Gå längre och du kommer att befinna dig i Mårbacka, ungdomshemmet för Selma Lagerlöf som var den främsta damen som vann Nobelpriset för att skriva. Hitta den på Karlstad nyheter.

Runt omkring kan du undersöka Klarälvens stränder och vattendraget som förknippar bäcken med Vänern. Det finns underbara parker som Mariebergsskogen, med trevlig tid för barnen på sommaren och skridskoåkning på vintern, och en mängd olika historiska centra att se upp med i ett par timmar. Även Vänern är självklart målet för din båttur, tvätt, fiske och övning i den bländande utsikten runt kusten.

1. Sandgrund Lars Lerin
Sandsgrund, den tidigare anmärkningsvärda dansklubben nära Klarälven, är för närvarande en uppvisning för kanske Sveriges mest uppskattade hantverkare. Lars Lerin är en superstjärna i Sverige, och mest populär för sina märkliga akvarellscener, som är superstjärnan här. Han har likaså gjort ett namn för att vara en orolig upptäcktsresande och det finns akvareller, oljedukar, teckningar, kompositioner och foton skapade i avlägsna områden på planeten, från Sibirien till Iran och Antarktis. Utställningshallen är en recension av Lerins kallelse och har det största sortimentet av hans verk.

2. Vrmlands . Galleri
Som regionens huvudstad är Karlstad hem för Värmlandsmuseet, som avslöjar den här sidan av Sveriges upplevelser och kultur. Galleriet har butiker på över 40 000 kuriosa, samt 9 000 show-stoppers och upp till ett stort antal bilder.
I skrivande stund 2017 stängs den minnesvärda utställningen kort. Men trots allt är Cyrillushuset en grundläggande del. Den här korridoren från 1920-talet var planerad som en kinesisk fristad och stoltserar med ett otroligt sortiment av utställningshallshantverk. Det finns verk av Chagall och Miró bland verk av svenska hantverkare, till exempel Lerin, Anders Zorn och Lena Cronkvist, som går tillbaka till 1700-talet fram till våra dagar. Galleriet har likaså oavbrutna föreställningar om olika ämnen: 2017 handlade den grundläggande presentationen om barnjournalisterna Inge och Lasse Sandberg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

General

Mastering the Markets: Practice to Perfection with Quotex’s Demo Account

In the intricate world of online trading, quotex corretora has become a beacon of innovation, especially in Brazil, with its offering of a demo account. This feature is not just a peripheral add-on; it’s a core part of the Quotex experience, designed to empower traders to practice and perfect their trading strategies without any financial […]

Read More
General

The Spectrum of Services Offered by Colorado Probate Law Firms

In gorgeous Colorado, intricate laws control estate management after a loved one dies. The colorado probate law firm services offer many services to facilitate the probate process. Their position is crucial to swiftly and legally handling estate matters in Colorado. Will validation is a probate law firm’s specialty. The probate process relies on this stage […]

Read More
General

The Ultimate Guide to Exterior Painting in Woodstock, GA

Embarking on an exterior painting project in Woodstock, GA, can be both exciting and daunting. Whether you’re refreshing your home’s facade or adding a dash of color to your business, the right approach is crucial for stunning results. The painter woodstock ga, provided by One Man and A Brush, is your trusted partner in this […]

Read More